Vision : Professional Material Provider Mission : 1. Efficiency People 2. High Quality Product 3. Excellent Logistics 4. Customer Integrated
Main Menu
Vision : Professional Material Provider
Mission : 1. Efficiency People
  2. High Quality Product
  3. Excellent Logistics
  4. Customer Integrated
News
สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
มูลนิธิบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

  ในปัจจุบัน ยังมีเด็กอีกมากมาย ที่ด้อยโอกาสทั้งทางร่างกาย ชีวิต และสังคม ที่ยังรอโอกาส และความช่วยเหลือจากภายนอก ทางบริษัทยูรีโคท-ไทยจำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือฟื้นฟูและให้กำลังใจกับพวกเขาเหล่านั้น
   โดยในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดได้ไปร่วมรับประทาน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมให้เด็กๆได้รับความสนุกสนาน อิ่มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรับประทานและเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กๆ
 
      ผู้บริหารมอบเงินช่วยเหลือเด็กๆ ผ่านทางมูลนิธิบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง


สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
    หลังจากเราได้อิ่มบุญ อิ่มใจจากการเลี้ยงอาหารเด็กๆที่ มูลนิธิบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการแล้ว
   เรายังมีการร่วมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร
และผู้ใหญ่ในองค์กรเพื่อขอพรดีๆและสิ่งดีๆให้กับพวกเราชาวยูรีโคท-ไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคล  ปลูกฝังให้เด็กๆ (ลูกหลานของพนักงาน)รู้จักประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร
Back