Vision : Professional Material Provider Mission : 1. Efficiency People 2. High Quality Product 3. Excellent Logistics 4. Customer Integrated
Main Menu
Vision : Professional Material Provider
Mission : 1. Efficiency People
  2. High Quality Product
  3. Excellent Logistics
  4. Customer Integrated
News
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทักษะและกระบวนการขายแบบมืออาชีพ”    ทางบริษัทยูรีโคท-ไทยจำกัด กำหนดจัดอบรมเรื่อง “ทักษะและกระบวนการขายแบบมืออาชีพ”
    โดยอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม มิราเคิลโฮมเทล สุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
    บริษัทยูรีโคท-ไทยจำกัด พิจารณาเห็นว่าการอบรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานของทีมฝ่ายขาย เพื่อนำไปพัฒนาในด้านการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นว่าได้รับการตอบรับและมีผลการอบรมที่ดี ดังนั้น  ถ้าบริษัทฯใดมีความสนใจ ในหลักสูตรนี้ บริษัทยูรีโคท-ไทยจำกัด ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันและเวลาการอบรม
   13-14 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น.-16.30 น.
สถานทีจัดอบรม
   โรงแรมมิราเคิล โฮมเทล สุวรรณภูมิ


 
วิทยากร
    อาจารย์ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
- ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล (EXXONMOBIL) จำกัด
- วิทยากรการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ ของบริษัท หน่วยงานเอกชน และราชการ
- วิทยากรรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น“มันนี่ทอร์คเดลี True Vision 80”“มันนี่ทอร์ค ช่อง11 Nation Channel”“ฮอตไลน์คลายเครียด”“เทศนาวาที” “เส้นทางนักขาย”
- ผลงาน TALKSHOW หลายรายการ เช่น“ทอร์คทะเล้น”“ฮิวเมอร์ทอร์ค”“ความรักของพ่อ”“Mission Impossible Talk-MIT”ฯลฯ
- นักเขียนหนังสือหลายเล่มเช่น“ฮัลโหลโกอินเตอร์”“พูดดีมีกำไร”“ทีเด็ดเกร็ดการพูด”“ผงชูรสการพูด”“Talkshow Unseen

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

   ราคา 1,500 บาท/ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าของ บริษัทยูรีโคท-ไทยจำกัด เท่านั้น)

ติดต่อ ร่วมอบรม
   แจ้งความจำนงค์ร่วมเข้าอบรมภายในวันที่ 20 เมษายน 2554
ติดต่อ คุณ วันเพ็ญ 
T. 02-7382480 ต่อ 220 Fax. 02-7380903
Back